Practica nu-i efemeră,e un pas in carieră!
POSDRU/161/2.1/G/141118

Stagii de practica disponibile


Stagii de practica la ELSTER Rometrics

Ghiroda

DN6 Lugoj - Timisoara Km 551 + 330M

307200 Ghiroda – Timisoara

www.elstersolutions.com

Scurta descriere a companiei

Established in 1994, Elster Rometrics is a center of excellence of the Elster Group for the design and production of electricity meters and smart metering solutions.
Elster Rometrics is part of Elster Group, a world leader in Advanced Metering Infrastructure (AMI) and integrated metering and utilization solutions to the gas, electricity and water industries.

Elster’s high quality AMI and AMR products, systems, and solutions reflect the wealth of knowledge and experience gained from over 170 years of dedication to measuring precious resources and energy.

The group has over 7,000 staff and operations in 38 countries, focused in North and South America, Europe, and Asia.

A new state-of-the-art A+ class office facility is under construction in Dumbravita area, opening planned for July 2015.

 

Teme de practica oferite de ELSTER:

 

1. Utilitar pentru poziționarea geografică (coordonate GPS) a rețelei de distribuție a energiei electrice de joasă tensiune și a consumatorilor rezidențiali, folosind sisteme interactive de hărți online.

Tehnologii&platforme: Java, GoogleMaps, OpenStreetMaps, TomCat, HTML, CSS, SQL,Oracle, Ajax, Adobe Flex

 

2. Aplicatie Android pentru maparea in teren a retelei de distributie de energie electrica de joasa tensiune si sincronizarea cu serverul.

Tehnologii&platforme: Android, Java, GoogleMaps, GoogleApi, HTML, CSS

 

3. Aplicatie Android pentru vizualizarea consumului lunar si istoricului de consum de energie electrica, destinata clientilor rezidentiali.

Tehnologii&platforme: Android, Java, GoogleApi, HTML, CSS

 

Detalii stagii

Proiect #1

Utilitar pentru poziționarea geografică (coordonate GPS) a rețelei de distribuție a energiei electrice de joasă tensiune și a consumatorilor rezidențiali, folosind sisteme interactive de hărți online.

Tehnologii&platforme: Java, GoogleMaps, OpenStreetMaps, TomCat, HTML, CSS, SQL, Oracle, Ajax, Adobe Flex

Introducere în context

Acest modul va face parte dintr-un sistem integrat de tip Advanced Metering Infrastructure (în pregătire Smart Grid), care citește datele de contorizare de energie electrică de la consumatorii casnici, folosind contoare ”inteligente” și comunicație pe rețelele electrice de joasă tensiune. Sistemul AMI conține mai multe module (deja existente): modul de comunicație și citire a datelor de la contoarele de energie electrică (prin concentratoare de date), modul de gestionare a portofoliului de echipamente (contoare, transformatoare, concentratoare, etc).

Rețeaua de distribuție de energie electrică este compusă din mai multe transformatoare trifazate de distribuție (20kV/0.4kV), fiecare transformator având una sau mai multe ieșiri. Fiecare ieșire de transformator este conectată la un traseu de distribuție și în final la abonații finali. Acest traseu poate fi prin fire aeriene (stâlpi) sau subteran. Pe aceste trasee se mai întâlnesc diverse alte echipamente necesare operării sistemului (cutii de distribuție, etc). Actualmente sistemul AMI oferă interfețe de analiză de date sintetice (tabele, grafice), dar pentru analiza calității rețelei este necesară vizualizarea grafică a poziționării diverselor

echipamente în teren și a parametrilor acestora.

 

Cerințele modulului

Cerințe de operare:

 • Modulul va fi dezvoltat ca un servlet Java (.war), publicat prin TomCat
 • Modulul va prezenta o pagină web cu interfață grafică
 • Modulul va necesita o secvență de autentificare, verificabilă pe serverul AMI
 • Interfața grafică trebuie să fie operabilă și din sisteme de tip ”touch”: butoane mari, fără meniuri ”drop-down”, fără elemente ”hover”, etc.
 • Interfața grafică trebuie să fie scalabilă la orice rezoluție

Modulul va accepta ca date de intrare următoarele:

 • Lista de transformatoare ce pot fi configurate
 • Un fișier în format XML care va conține elementele de identificare a tuturor elementelor ce țin de rețeaua de joasă tensiune care pleacă dintr-un anumit transformator. Fișierul va fi descărcat după o cerere HTTPS de pe serverul configurat.

o Structura fișierului XML se va propune ca parte din proiect (optimă pentru a deservi scopului propus).

o Datele care trebuie manipulate sunt:

 •  Nod cu parametrii transformator: nume, putere instalată,

coordonate gps, tip, descriere, etc.

 • Pentru fiecare ieșire din transformator: un subnod XML, care să conțină:
 • nume, descriere fișier (GPX sau KML) cu traseul din teren al rețelei (stâlpi sau cablu subteran)
 • lista de noduri cu echipamentele atașate

- Pentru fiecare echipament conectat la rețea:

 • Nume, descriere, cod abonat, alți parametrii text sau

numerici

 • Ultimul set de date măsurate (energie, curent, tensiune)
 • Coordonatele GPS ale echipamentului
 • Parametrii de configurare

o Adresa url (https) a serverului AMI care va fi interfața cu acest modul

o Parametrii de autentificare (username / parola)

o Certificatele SSL necesare conexiunii cu serverul

 

Scenariile de operare:

Utilizatorul se va conecta la pagina web a modulului și i se va prezenta o interfață de autentificare

 o Utilizatorul va introduce datele de autentificare care vor fi trimise criptat către serverul AMI

o Serverul va răspunde cu rezultatul autentificării, iar operațiile din continuare vor continua doar în caz de success

 

Modulul se va conecta la serverul configurat, va descărca lista de transformatoare disponibile pentru configurare.

 

Utilizatorul va alege din lista propusă un anumit transformator pentru editare

o Modulul va descărca fișierul XML pentru acest transformator

o Modulul va desena harta de distribuție din teren a acestui transformator, în funcție de nivelul de completarea a datelor, într-un layer Google Maps

_ dacă există trasee și coordonate GPS acestea se vor desena

_ dacă pentru unele elemente nu există trasee sau coordonate

GPS configurate acestea se vor prezenta într-o zonă separată, gata pentru editare (vezi mai jos)

o Elementele care nu au valori prezente vor fi incluse într-o zonă separată sau se vor poziționa în coordonate implicite (temporare) undeva în zona transformatorului.

 

Utilizatorul va putea efectua următoarele operații

o Muta un element al rețelei pe hartă

o Schimba punctul de conexiune al unui element al rețelei

o Șterge coordonatele unui element

o Desena traseul rețelei de distribuție: inclusiv posibilitatea de a adăuga stâlpi de joasă tensiune.

_ Stâlpii reprezintă punctele interconectare în rețea – rețeaua este rutată din ”stâlp în stâlp”,

_ Abonații casnici nu se pot conecta la rețea decât de pe un stâlp.

_ Anumite echipamente pot fi conectate la rețea doar pe un stâlp: ex: concentratoare, cutii de distribuție, prize de pământare.

o Să permită poziționarea unui grup de echipamente în aceeași locație

GPS: toate contoarele dintr-o scară de bloc vor avea aceleași coordonate.

 

După modificare datele se vor salva:

o La cererea utilizatorului, după confirmare, pe server – prin mesaj POST

o Automat, printr-o funcție de gen autosave

o Va exista posibilitatea de Undo

Modulul va trebui să aplice următoarele manipulări de date:

 

Modificări ale coordonatelor GPS ale echipamentelor, așa cum operatorul le

poziționează pe hartă

Modificări ale traseelor de joasă distribuție, așa cum sunt desenate de operator

Exemplu (machetă):

 

Proiect #5

Aplicatie Android pentru maparea in teren a retelei de distributie de energie electrica de joasa tensiune si sincronizarea cu serverul.

Tehnologii&platforme: Android, Java, GoogleMaps, GoogleApi, HTML, CSS

Introducere în context

Acest modul va face parte dintr-un sistem integrat de tip Advanced Metering Infrastructure (în pregătire Smart Grid), care citește datele de contorizare de energie electrică de la consumatorii casnici, folosind contoare ”inteligente” și comunicație pe rețelele electrice de joasă tensiune.

Sistemul AMI conține mai multe module (deja existente): modul de comunicație și citire a datelor de la contoarele de energie electrică (prin concentratoare de date), modul de gestionare a portofoliului de echipamente (contoare, transformatoare, concentratoare, etc).

Rețeaua de distribuție de energie electrică este compusă din mai multe transformatoare trifazate de distribuție (20kV/0.4kV), fiecare transformator având una sau mai multe ieșiri.

Fiecare ieșire de transformator este conectată la un traseu de distribuție și în final la abonații finali. Acest traseu poate fi prin fire aeriene (stâlpi) sau subteran. Pe aceste trasee se mai întâlnesc diverse alte echipamente necesare operării sistemului (cutii de distribuție, etc).

Actualmente sistemul AMI oferă interfețe de analiză de date sintetice (tabele, grafice), dar pentru analiza calității rețelei este necesară vizualizarea grafică a poziționării diverselor echipamente în teren și a parametrilor acestora.

Una dintre metodele de a mapa echipamentele în teren este la fața locului, în momentul instalării sistemului – majoritatea zonelor rurale nu sunt suficient de bine reprezentate în Google Maps / Satellite pentru maparea de la distanță.

Cerințele modulului

Cerințe de operare:

Modulul va fi dezvoltat pe platformă Android

Interfața grafică va fi multi-language, implicit în limba română, dar cu posibilitatea de a trece în altă limbă - limba engleză va fi instalată implicit.

Interfața grafică va fi intuitivă, simplă, destinată unui utilizator neinstruit

Interfața grafică trebuie să fie folosibilă pe orice rezoluție și să suporte autorotate

Modulul va accepta ca date de intrare următoarele:

Parametrii de configurare

o Adresa url (https) a serverului AMI care va fi interfața cu acest modul

o Certificatele SSL necesare conexiunii cu serverul AMI

Scenarii de utilizare:

Modulul se va conecta la server și va prezenta o listă arborescentă cu

transformatoare și ieșirile de transformator disponibile

o Datele vor veni de la server într-un format XML

o Formatul XML va fi definit în proiectele de master #1 și #2

Utilizatorul va putea selecta transformatorul și ieșirea acestuia cu care dorește

să lucreze în continuare

o Posibilitatea de a schimba această selecție va fi păstrată în permanență,

ca o opțiune de meniu

Aplicația va desena ca overlay Google Maps rețeaua de distribuție descărcată

prin XML

o Clasa Java folosită pentru desenarea rețelei poate fi refolosită din

proiectele de master #1 și #2

Aplicația va permite poziționarea unui element distinct (stâlp, contor, alt

echipament) în locația curentă – obținută prin receptorul GPS al echipamentului

o Selecția echipamentului care se dorește a fi poziționat se va face în mai multe moduri intuitive – prin tap, selecție din lista, etc

Aplicația va permite schimbarea structurii rețelei:

o adăugarea unui nou element (nod = stâlp) în locația curentă

o adăugarea de legături între noduri (stâlp, cutie distribuție, contor abonat)

o ștergerea legăturii între două elemente (stâlpi, abonat)

o modificarea parametrii legăturilor între elemente: aeriană, coaxială, monofazată, trifazată.

o Observații:

_ Lista de dispozitive este fixă, doar poziția și parametrii acestora se pot modifica

_ Rețeaua de stâlpi de distribuție se poate modifica față de versiunea primită de la server – la fața locului rețeaua se poate observa cel mai bine.

Aplicația va permite introducerea și modificarea de date pentru un abonat:

o Locația curentă (din GPS-ul Android)

o Seria contorului atașat (doar din lista de contoare disponibile)

o Adresa poștală a abonatului

o Comentarii

Locația poate fi obținută din GPS-ul sistemului Android, sau modificată prin

tap pe hartă – pentru a ușura și testarea aplicației în mod fără semnal GPS

Datele introduse vor fi salvate după cum urmează:

o Modificările netrimise la server vor fi marcate printr-o culoare

distinctă

o Modificările se vor salva local în sistem auto-save

o Va exista posibilitatea de revenire (Undo) cu mai multe niveluri

o Modificările se vor trimite către server – în format XML – după confirmarea salvării se vor redescărca și redesena

Proiectul va conține și cod de unit-test (white-testing) pe platformă Mockito.

Exemplu rețea distribuție:

Proiect #6

Aplicatie Android pentru vizualizarea consumului lunar si istoricului de consum de

energie electrica, destinata clientilor rezidentiali.

Tehnologii&platforme: Android, Java, GoogleApi, HTML, CSS

Introducere în context

Acest modul va face parte dintr-un sistem integrat de tip Advanced Metering Infrastructure (în pregătire pentru Smart Grid), care citește datele de contorizare de energie electrică de la consumatorii casnici, folosind contoare ”inteligente” și comunicație pe rețelele electrice de joasă tensiune.

Sistemul AMI conține mai multe module (deja existente): modul de comunicație și citire a datelor de la contoarele de energie electrică (prin concentratoare de date), modul de gestionare a portofoliului de echipamente (contoare, transformatoare, concentratoare, etc). Actualmente sistemul AMI oferă interfețe de analiză de date sintetice (tabele, grafice), destinate doar administratorilor sistemului și personalului operatorului de distribuție. Pentru abonații finali – consumatorii casnici – se vor pregăti mai multe posibilități de vizualizare a datelor, în acest caz o aplicația Android dedicată. Această aplicație va oferi informații despre consumul istoric, într-un mod user-friendly, cu suport multi-plaftormă (desktop, mobile, printer).

Cerințele modulului

Cerințe de operare:

Modulul va fi dezvoltat pe platformă Android

Interfața grafică va fi multi-language, implicit în limba română, dar cu posibilitatea de a trece în altă limbă - limba engleză va fi instalată implicit.

Interfața grafică va fi intuitivă, simplă, destinată unui utilizator neinstruit, dar atractivă cu design actual.

Interfața grafică trebuie să fie folosibilă pe orice rezoluție și să suporte autorotate

Va exista posibilitatea de branding (la compilare) – logo și denumirea rețelei de distribuție

Modulul va accepta ca date de intrare următoarele:

Parametrii de configurare

o Adresa url (https) a serverului AMI care va fi interfața cu acest modul

o Certificatele SSL necesare conexiunii cu serverul AMI

Scenarii de utilizare:

Pentru a putea folosi aplicația va fi necesară autentificarea utilizatorului

o Codul de abonat și o parolă – care vor fi trimise criptat către serverul AMI

o Serverul va răspunde cu rezultatul autentificării, iar operațiile din continuare vor continua doar în caz de succes

Aplicația va descărca de pe server (format XML):

o consumul aferent pentru luna în curs și luna precedentă.

o istoricul indecșilor lunari pentru anul curent și anul în curs

Aplicația va afișa următoarele date:

o Tabel cu consumul lunar – calculat din indecșii de autocitire

o Grafice cu consumul lunar – calculat din indecșii de autocitire

o Comparație între consumul lunar curent și istoric

o Graficul orar al curbei de sarcină (dacă este disponibil) pe canalele disponibile:

_ energie activă consumată și livrată (din xml)

_ energie reactivă consumată și livrată (din xml)

_ energia aparentă (calculată) consumată / livrată (formula se va furniza ulterior)

_ factorul de putere inductiv/capacitiv (formula se va furniza ulterior)

_ pragul de putere instalată a consumatorului – parametru din xml

_ indicatori vizuali pentru momentele de timp unde s-au înregistrat evenimente

o Tabel sintetic combinat cu toate valorile disponibile: indecși, curbe, evenimente.

Aplicația va permite configurarea unui buget lunar – în kWh și/sau RON – și

va afișa pentru consumul din luna curentă pragul de buget (consumat vs bugetat) într-o fereastră separată.

Utilizatorul va avea o interfață pentru a-și schimba parola.

Sistemul de afișare a datelor trebuie să țină cont de fusul orar al utilizatorului.

Interfața va dispune de funcție de refresh:

o Automat, cu un interval configurat – implicit zilnic

o Manual – opțiune de meniu

Pentru a minimiza traficul de date, datele istorice (anul precedent, luna precedentă) vor fi salvate într-un cache local (SDCard)

Proiectul va conține și cod de unit-test (white-testing) pe platformă Mockito.

STER ROMETRICS

Doritorii sunt rugati sa se inscrie pt aceste stagii la:

http://www.carierait.uvt.ro/index.php/pages/stagii_disponibile

 

sau sa contacteze echipa de proiect la nivelul Facultatii de Matematica si Informatica a UVT (dna Daniela Zaharie, Dna Victoria Iorga).

 

Persoana de contact:

Dan Plosca - Project Manager

Dan.Plosca@elster.com

 

C/C++ Embedded Software (Firmware) Developer


Elster Rometrics

 

 

Elster Electricity, with about 1.400 employees in 19 countries and 400 mUSD revenues in 2013, delivers complete end-to-end Smart Metering and Energy Management Solutions that drive energy efficiency, operational improvements and cost savings for utilities, industrial customers and consumers. Its multi utility offerings, which are interoperable by design, include distribution monitoring and control, advanced Smart Metering, demand response, networking and software solutions.

To further strengthen our team in TIMISOARA we are looking for:

 

C/C++ Embedded Software (Firmware) Developer

 

Your responsibilities:

Firmware Development of Embedded Systems for electronic energy meters and communication modules.

- Participates in requirements analysis and contributes to specifications definition. Is also involved in high level and low level design, coding and testing;
- Designs concepts for new software components within the platform constraints;
- Implements software components according to the defined specifications within time and cost constraints;

- Tests software components according to the defined specifications (unit and integration testing);

- Uses agile methods and SCRUM practices;

- Uses management systems for version control and error tracking;

- Documents software components functionality and utilization;

- Implements and performs automation testing for electricity meters with communication to be used in a Smart Metering environment;

- Works in national and international working groups;

- General product support for meters and communication modules;

- Develops innovative solutions for future products.

 

 

 

Do you have?

- University degree in Information Technology, Software Engineering, Electrical Engineering or similar area

- Experience in Embedded Software Architectures and designs (RTOS, OSI network layer and protocols)

- Experience in modern microcontroller platforms and the respective tools

- Good knowledge of programming language C/C++ and object orientated designs and methods in an embedded system

- Very good analytical and communication skills

- Ability to clearly and concisely communicate technical information of a complex nature in verbal and written form

- Innovative and motivated to take responsibility

- Flexible, good team player

- Independent and focused working style

- Good English skills in speaking and writing

- Willingness to travel

 

Interested?
If you are interested in this position or would like further information please contact hr.recrutare@elster.com


We are looking forward to receiving your application!