Practica nu-i efemeră,e un pas in carieră!
POSDRU/161/2.1/G/141118

Prezentarea proiectului


Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), în parteneriat cu Universitatea din Petroșani (UPET) si Asociaţia Studenţi şi Profesionişti IT&C (ASPI), implementează in perioada 29.04.2014-28.10.2015 proiectul POSDRU 141118 “Practica nu-i efemeră, e un pas în carieră!”

Proiectul se adresează studenţilor facultăţii de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara si ai facultăţilor de Ştiinte (specializarea Management) şi Inginerie Mecanică si Electrică (specializarea Calculatoare şi Tehnologia Informaţiilor) din cadrul Universităţii din Petroşani.

Proiectul îşi propune să:

- ofere consiliere si orientare profesionala de calitate pentru studenţii selectaţi (400), sa-i indrume in diagnosticul asupra aptitudinilor şi capacitatilor individuale, in armonizarea acestora cu aspiratiile şi interesele personale, în dezvoltarea abilitatilor de comunicare, sociale şi relationale, competente antreprenoriale, promovare personala, lucruri care speram ca vor crea un avantaj competitiv esential in procesul de integrare a studentilor pe piata muncii;

- formeze competenţe practice şi aptitudini profesionale specifice, prin desfasurarea efectiva a programelor de pregatire practica, sporind, astfel, adaptabilitatea tinerilor absolventi la exigentele primului loc de munca relevant.

 

Astfel, proiectul contribuie atât la creşterea competitivităţii absolvenţilor de IT&C din România (un sector cheie, poate cel mai dinamic din industrie, cu un aport semnificativ la crearea PIB si cu un potential imens de dezvoltare in Romania), cât şi la creşterea competitivităţii absolvenţilor de management, ceea ce reprezinta un factor primordial al sporirii competitivitatii firmelor cu tendinte de amplificare pe masura trecerii la economia de piata, a ridicarii nivelului de dezvoltare economica si a situarii pe primul plan al factorilor calitativi.