Practica nu-i efemeră,e un pas in carieră!
POSDRU/161/2.1/G/141118

Parteneri


Solicitant: Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Infiintata in 1944 prin Decret Regal (660/30.12.1944) Universitatea de Vest din Timişoara – UVT este a patra mare universitate comprehensiva din Romania. Cele 11 facultati ale sale acopera practic toate principalele directii de studiu din domeniul stiintelor exacte, al stiintelor economico-sociale si administrative, respectiv din domeniul stiintelor umaniste si al artelor. Universitate cu traditie si prestanta, UVT asigura in prezent studiile a aproape 20,000 studenti, inscrisi in 85 de programe de licenta, 120 programe de master, 10 scoli doctorale si in diverse forme de cercetare postdoctorala. UVT dispune de un institut de cercetare, 13 centre şi 20 de laboratoare şi întreţine relaţii cu peste 100 de universităţi din întreaga lume. Prin intermediul Universităţii de Vest, studenţii, masteranzii, doctoranzii şi cadrele didactice pot participa la programele europene Comenius, Erasmus, Grundtvig şi Leonardo da Vinci. UVT este una dintre cele mai importante universităţi ale României poziţionându-se pe locul 5, în clasamentul realizat de Ad Astra (Asociația cercetătorilor români din întreaga lume) – care clasifica instituțiile românești pe baza activităților de cercetare ale acestora. Clasamentele sunt realizate pe baza articolelor ştiinţifice publicate de personalul universităţilor în reviste ştiinţifice recunoscute pe plan internaţional, indexate de ISI Web of Science. Raportul SCIMAGO ''SIR World Report 2010'' privind excelenţa în cercetare la nivel mondial, făcând o analiză a activităților de cercetare științifică, a clasat UVT pe primul loc între universitățile românești pe baza unui factor de impact normalizat. In 2007 UVT s-a clasat in topul primelor 1000 de facultati de economie si bussines din lume, top realizat de EDUNIVERSAL, iar in 2008 s-a clasat pe locul 700 in lume in cadrul Conventiei Anuale EDUNIVERSAL. Universitate modernă şi flexibilă, UVT este vizibilă la nivel internaţional prin intermediul activităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare dar şi prin intermediul parteneriatelor trans/naţionale.


Partener nr 1: Universitatea din Petroşani (UPET)

Universitatea din Petroșani are o lungă și frumoasă tradiție, fiind continuatoarea Institutului de Mine, care a funcționat în București peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 a funcționat la Petroșani. Doar câteva universități se pot mândri cu o asemenea descendență atestată prin decretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înființare a „Școalei de Ponți și Șosele, Mine și Arhitectură”. După anul 1990, prin diversificarea domeniilor și specializărilor universitare, Institutul de Mine din Petroșani a devenit Universitatea Tehnică (1991) și apoi Universitatea din Petroșani (1995). Având drept fundament această puternică tradiție universitară și prestigiul de care se bucură în țară și în străinătate, UPET asigură astăzi condițiile necesare pentru ca studenții săi să dobândească o înaltă calificare în multe și variate domenii, pregătirea desfășurându-se la toate formele de învățământ. Formarea profesională a specialiștilor se realizează în cadrul a trei facultăți : Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică și Facultatea de Științe. Din anul 1948 și până astăzi, la UPET au absolvit mii de ingineri, subingineri, economiști, sociologi, matematicieni, institutori etc. În UPET se pregătesc peste 4500 de studenți, masteranzi și doctoranzi, cu sprijinul unui colectiv de peste 200 cadre didactice. Pregătirea prin doctorat este asigurată de 19 conducători științifici, personalități recunoscute în țară și pe plan mondial. Pregătirea solidă dobândită le-a oferit posibilitatea să se adapteze și să se integreze rapid la condițiile și metodele de lucru din alte țări (SUA, Canada, Germania, Franța, Italia, Spania, Israel, țări din America de Sud, Africa, Asia etc.). Pretutindeni, absolvenții formați la Universitatea din Petroșani sunt cotați printre profesioniștii buni ai ramurilor în care activează. Reorganizarea învățământului superior, în conformitate cu procesul Bologna, deschide largi perspective absolvenților Universității din Petroșani de a fi recunoscuți și a se integra în piața ocupațională din Europa. În anul 2009, Universitatea din Petroșani a fost evaluată instituțional de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și a obținut calificativul „grad de incredere ridicat”. UPET își asumă misiunea de a forma specialisti capabili să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să aibă cunoștințe tehnice, economice și manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului înconjurător. Pentru aceasta ei trebuie să fie formati după principiul modern al participării directe la alegerea traiectoriei formative, să fie inclusi într-un proces de învățare care să le asigure șanse reale la competiția de pe piața liberă a forței de muncă. Universitatea din Petroșani asigură realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiția Școlilor Politehnice din România, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea modernă informațională. Ea își propune să creeze noul profil de universitate, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă procesului de integrare cu Comunitatea Europeană și Internațională.


Partener: Asociatia Studenti si Profesionisti IT&C (ASPI)

este o organizatie non-guvernamentala infiintata in anul 2006 de un grup de absolventi ai Universitatii Politehnice Bucuresti, care, trecand prin experienta stagiilor si a facultatii, au considerat ca pot aduce o plus-valoare procesului de dezvoltare de stagii de practica de calitate pentru viitoarele generatii de studenti. De la aceste considerente a aparut atat misiunea organizatiei, aceea de a dezvolta colaborarea dintre mediul academic si companiile de IT&C din Romania prin crearea de mecanisme utile pentru dezvoltarea profesionala a studentilor, cat si principalele obiective strategice ale organizatiei:

  • Imbunatatirea calitativa a absorbtiei studentilor in industria IT&C;
  • Cresterea implicarii companiilor de IT&C in mediul universitar;
  • Educarea studentilor facultatilor de IT&C privind dezvoltarea si orientarea profesionala si alternativa antreprenoriala;
  • Stabilirea unor repere de buna practica privind implicarea colaborarea dintre facultati, studenti si industria IT&C-ului.

Preocuparea permanenta a partenerului pentru intermedierea de stagii de practica relevante pentru studenti a condus la aparitia programului de anvergura nationala “Stagii pe Bune!”, probabil cel mai cunoscut proiect ASPI.

“Stagii pe Bune!” (www.stagiipebune.ro) a crescut an de an, ajungand in anul 2013 la editia a 8-a, cumuland peste 10,000 studenti aplicanti, peste 7000 de stagii de practica intermediate si peste 200 de companii atrase in program. Dintre companiile partenere amintim Bitdefender, Adobe, Ubisoft, IXIA, 4PSA, Teamnet, Totalsoft, IntelSoftware, Amazon, East Vision Systems, etc., carora le multumim inca o data pentru colaborare pe aceasta cale.